WarChild

 

Wat doet WarChild?

 

WarChild is een internationale organisatie die kinderen in oorlogsgebieden helpt. Helaas groeien
er nog altijd miljoenen kinderen op in oorlog, wat een enorme impact kan hebben op hun
ontwikkeling. Geweld, misbruik, verwaarlozing en het verliezen van naasten zijn daarbij vaak aan
de orde van de dag. Het is moeilijk voor deze kinderen om kind te zijn.
Kinderen horen niet thuis in een oorlogsgebied en ze ze hebben het recht op te groeien in een
veilige omgeving. WarChild heeft langlopende en effectieve programma’s ontwikkelt voor jongeren
en hun omgeving waarbij onderwijs en psychosociale hulp worden geboden. Hierdoor hebben de
kinderen weer een kans op een goede toekomst.

Wij komen op onze school regelmatig in contact met leerlingen die zijn gevlucht uit oorlogssituaties

en in de Internationale SchakelKlas (ISK) terecht zijn gekomen om zo snel mogelijk bekend te
worden met de Nederlandse taal en gebruiken. Door WarChild te steunen willen we kinderen op
andere plekken in de wereld ook een kans geven op een betere toekomst.
Als je meer wilt weten wat WarChild precies doet, bekijk dan dit filmpje: